808nm hair removal laser

ho fetin'ny asa isika ny 1 mey ka hatramin'ny 5 mey.

x